Áp dụng Microsoft Dynamics 365

Thích ứng và đổi mới với các ứng dụng kinh doanh CRM và ERP thông minh.

Câu chuyện khách hàng

Xem cách các tổ chức trên toàn cầu tận dụng Dynamics 365 để đạt được nhiều thành tựu hơn.

Tìm hiểu thêm

Khám phá Copilot trong Dynamics 365

Xem cách AI hoạt động với các ứng dụng Dynamics 365 để mang lại lợi thế cho mọi nhóm.

Tìm hiểu thêm

Blog

Cập nhật tin tức và sản phẩm Dynamics 365 mới nhất của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Các bước trong hành trình nhận con nuôi của bạn

Bắt đầu

Dynamics 365 là danh mục các ứng dụng kinh doanh thông minh mang lại hiệu quả hoạt động vượt trội và trải nghiệm đột phá cho khách hàng với AI Copilot đầu tiên trên thế giới trong cả CRM và ERP.

Thực hiện

Sử dụng các tài nguyên này để giúp bắt đầu triển khai trên toàn tổ chức của bạn.

Kết nối với cộng đồng

Kết nối với cộng đồng Dynamics 365 để tương tác với các chuyên gia và đồng nghiệp để tìm hiểu thêm.

Tài nguyên

Nhấp vào từng người để tìm tài nguyên nhằm triển khai, sử dụng và mở rộng quy mô Dynamics 365 cho bạn, nhóm và tổ chức của bạn.

Lĩnh vực dịch vụ

Trao quyền cho các nhóm tuyến đầu bằng AI, IoT và thực tế hỗn hợp.

Làm thế nào AI có thể tăng cường kỹ thuật viên dịch vụ tại hiện trường

Chuỗi cung ứng

Tìm hiểu cách tổ chức của bạn có thể phản ứng nhanh và kiên cường hơn với thông tin chuyên sâu chủ động được hỗ trợ bởi AI.

Giải pháp chuỗi cung ứng kỹ thuật sốGiảm rủi ro và tăng cường hợp tác với AITương lai của ERP: Trao quyền cho doanh nghiệp và con người nhờ năng suất được hướng dẫn bởi AI

Tài chính

Xây dựng sự linh hoạt về tài chính và vận hành bằng cách sử dụng AI và tự động hóa.

Hoạt động tài chính và kinh doanhTự động hóa tài chính: tối ưu hóa nguồn lực và gia tăng giá trị (hội thảo trên web)

Tùy chỉnh Dynamics 365

Điểm mạnh của Dynamics 365 là nó có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Power Platform của Microsoft là tập hợp các công cụ giúp bạn tùy chỉnh Dynamics 365, tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa!

Tổng quan về Power PlatformTài liệu kỹ thuật Power PlatformTài nguyên áp dụng Power PlatformLộ trình học tập - Người tùy chỉnhCâu chuyện của khách hàng Dynamics 365 và Power AppsCâu chuyện khách hàng Dynamics 365 và Power Automate