Tài nguyên Microsoft Copilot
dành cho giáo dục

Microsoft Copilot là trợ lý AI dành cho giáo dục của bạn, cung cấp tính năng trò chuyện trên web được hỗ trợ bởi AI với khả năng bảo vệ dữ liệu thương mại mà không mất thêm phí. Copilot có thể tiết kiệm thời gian để các nhà giáo dục, nhân viên và sinh viên đại học tập trung vào những gì quan trọng nhất. Copilot sử dụng các mô hình AI mới nhất như GPT-4 và DALL-E 3 và các câu trả lời dựa trên thông tin ngày nay cùng với các nguồn cho biết nội dung đến từ đâu.​

Trò chuyện được hỗ trợ bởi AI được bảo vệ

Tại Microsoft, những nỗ lực của chúng tôi được hướng dẫn bởi các nguyên tắc AI và Tiêu chuẩn AI có trách nhiệm, đồng thời được xây dựng dựa trên hàng thập kỷ nghiên cứu về machine learning nền tảng và bảo vệ quyền riêng tư.​

Copilot cung cấp tính năng bảo vệ dữ liệu thương mại, nghĩa là dữ liệu của người dùng và tổ chức được bảo vệ, dữ liệu trò chuyện không được lưu, Microsoft không có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu đó và dữ liệu này không được sử dụng để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn cơ bản.​

Quyền riêng tư và bảo vệ

Bắt đầu từ hôm nay

Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com, bên trong iOS hoặc ứng dụng Androidhoặc trong thanh bên Microsoft Edge và Windows 11​. Hãy tham gia để khai thác toàn bộ tiềm năng của nó cho lớp học của bạn.

Những trải nghiệm Copilot khác

Microsoft Copilot

Đạt được lợi thế là có thể trả lời các câu hỏi dựa trên thông tin ngày nay.

Tìm hiểu thêm

Copilot for Microsoft 365

Tìm tin tức và tài nguyên để thúc đẩy việc sử dụng Copilot lành mạnh trên Microsoft 365.

Tìm hiểu thêm

Xưởng Copilot

Tùy chỉnh Microsoft Copilot cho Microsoft 365 hoặc xây dựng trải nghiệm phi công phụ của riêng bạn.

Tìm hiểu thêm

Copilot cho SMB

Mở rộng tính khả dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tìm hiểu thêm