Áp dụng Microsoft Power Platform

Làm việc cùng nhau để giải quyết các thách thức một cách hiệu quả với Microsoft Power Platform—phân tích dữ liệu, xây dựng giải pháp, tự động hóa quy trình và tạo tác nhân ảo.

Sổ làm việc áp dụng

Sổ làm việc áp dụng

Sổ làm việc này sẽ giúp bạn bắt đầu áp dụng Power Platform.

Tải xuống sổ làm việc

Các phương pháp hay nhất về áp dụng

Tài liệu về các phương pháp áp dụng tốt nhất này cung cấp hướng dẫn đã được chứng minh, được thiết kế để giúp bạn tạo và triển khai các chiến lược kinh doanh và công nghệ cần thiết để tổ chức của bạn thành công với Power Platform.

Nhận các phương pháp hay nhất

Mô hình trưởng thành áp dụng

Tìm hiểu về các chủ đề, mô hình, thực tiễn và hành vi nhất quán làm nền tảng cho sự phát triển của các tổ chức thành công khi họ triển khai chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện với Power Platform.

Tìm hiểu về mô hình trưởng thành

Các bước trong hành trình nhận con nuôi của bạn

Bắt đầu

Tìm hiểu cách low-code có thể củng cố quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thành công và mở rộng quy mô áp dụng Microsoft Power Platform cho toàn bộ tổ chức của bạn.

Thu hút tổ chức của bạn

Khi tổ chức của bạn áp dụng Microsoft Power Platform, bạn sẽ muốn xem xét cách nuôi dưỡng cộng đồng những người sáng tạo của mình để đảm bảo họ đang sử dụng các công cụ mà bạn đã đầu tư nhằm nâng cao các mục tiêu của tổ chức.

Đào tạo tổ chức của bạn

Điều quan trọng là phải suy nghĩ về chiến lược nâng cao kỹ năng của bạn dành cho người sáng tạo—những gì sẽ có sẵn cho người sáng tạo mới, trung cấp và cao cấp để đảm bảo họ có thể học hỏi liên tục và có thể tiếp thêm sức mạnh.

Kết nối với cộng đồng

Xây dựng hoặc tham gia một cộng đồng để học hỏi từ các đồng nghiệp và chuyên gia, những người có thể giúp đơn giản hóa hành trình áp dụng của bạn.

Bảo vệ môi trường của bạn

Quản trị là bước đầu tiên để tạo cơ sở phù hợp cho việc áp dụng nền tảng điện – cũng như việc xây một ngôi nhà, để thiết lập nó một cách an toàn, trước tiên bạn cần có nền móng vững chắc. Giống như nhiều sáng kiến CNTT cũng như việc xây dựng nhà ở, quản trị không phải là một bước duy nhất. Nó đòi hỏi phải tập trung vào một số khía cạnh, bao gồm bảo mật, giám sát, quản lý và quản lý vòng đời ứng dụng. Sử dụng các tài nguyên này để bảo mật, quản trị và giám sát Power Platform trong tổ chức của bạn.

Cộng đồng và nhóm người dùng

Cộng tác, chia sẻ và học hỏi từ những người khác bằng cách kết nối với cộng đồng và tham gia Nhóm người dùng.