Sách tra cứu SharePoint

SharePoint kết nối nơi làm việc bằng cách cung cấp trải nghiệm giao tiếp và nội dung thông minh thế hệ mới. Khám phá những trải nghiệm hiện đại mà bạn có thể xây dựng với SharePoint trong Microsoft 365.

Tạo các trang web tuyệt đẹp

Tái tạo lại mạng nội bộ bằng các giải pháp cộng tác, liên lạc, gắn kết và quản lý kiến thức. Ngày nay, mọi người dùng đều có thể dễ dàng tạo các trang và trang đẹp, nhanh, trông đẹp mắt trên mọi thiết bị hoặc màn hình. Lấy cảm hứng từ những thiết kế này hoặc thêm chúng cho người thuê của bạn để bắt đầu xây dựng trang web tuyệt đẹp tiếp theo của bạn với chúng.

SharePoint cung cấp các mẫu trang web đẹp mắt mà bạn có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu kinh doanh của mình. Các mẫu trang web tùy chỉnh cũng có sẵn trong GitHub để bắt đầu triển khai trang web của bạn.