Dẫn đầu kỷ nguyên AI

Hướng dẫn thực tế dành cho các nhà lãnh đạo thuộc mọi loại hình để tận dụng tối đa
việc áp dụng các khả năng AI trong doanh nghiệp của bạn.

Loạt bài tiểu luận

Đi sâu vào các chủ đề chính.

Tìm hiểu thêm

Chiến lược AI

Tạo ra con đường mang lại giá trị cho AI trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm

Nhắc nhở toàn diện

Đảm bảo tài năng có kỹ năng và tính di động.

Tìm hiểu thêm

Các bài viết gần đây dành cho các nhà lãnh đạo thuộc bất kỳ loại hình hoặc tổ chức nào

Tìm hiểu cách ứng dụng AI
đến doanh nghiệp của bạn

Hãy thực hiện lộ trình học tập được tuyển chọn của chúng tôi để bắt đầu hành trình AI của bạn.

Bắt đầu con đường học tập

Đó là về sự tin tưởng

Xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng cách tập trung vào khía cạnh con người trong việc hỗ trợ AI.

Cách thực hiện: Không phải về AI - mà là về niềm tin

Tạo một
Hội đồng quản trị AI

Xây dựng khả năng lãnh đạo tư duy và kinh nghiệm thực tế.

Thành lập Hội đồng AI

Các nguyên tắc được đề xuất để lựa chọn nhà cung cấp AI

Xem xét những đề xuất này khi bạn tạo danh mục các nhà cung cấp AI để hỗ trợ chiến lược của mình.

Lựa chọn nhà cung cấp AI

Nhắc nhở toàn diện

Cách bạn viết lời nhắc có thể mang lại kết quả tốt hơn, toàn diện hơn.

Tìm hiểu thêm

Chuỗi hỗ trợ điều hành đám mây của Microsoft

Khác biệt hóa và phát triển hoạt động thực hành của bạn với Copilot cho Microsoft 365

Xem video

Ngân hàng toàn diện cho tương lai với Azure AI

Xem video

Đám mây Microsoft dành cho chăm sóc sức khỏe: Đẩy nhanh hành trình AI của khách hàng

Xem video

Đám mây của Microsoft cho sự bền vững

Xem video

Đám mây của Microsoft dành cho bán lẻ

Xem video

Đẩy nhanh hành trình AI của khách hàng trong sản xuất

Xem video