Khuếch đại trải nghiệm của nhân viên

Trải nghiệm nhân viên sâu sắc và có ý nghĩa là yếu tố thúc đẩy sự kết nối giữa con người với nhau để đưa ra những ý tưởng đặc biệt. Những kết nối này là chìa khóa cho cách nhân viên trải nghiệm công nghệ và sử dụng nó để đạt được nhiều thành tựu hơn.

Microsoft Viva​

Microsoft Viva là nền tảng trải nghiệm của nhân viên, tập hợp thông tin liên lạc, kiến thức, học tập, tài nguyên và hiểu biết sâu sắc. Với Viva, hãy nuôi dưỡng một nền văn hóa nơi mọi người và các nhóm được trao quyền để phát huy hết khả năng của mình
từ bất cứ nơi nào.

Tìm hiểu thêm

Microsoft Viva - tổng quan về sản phẩm

Xem video
Meetings with Microsoft Teams

Cung cấp các cuộc họp hấp dẫn trên Microsoft Teams

Các cuộc họp thông qua Microsoft Teams giúp bạn có khả năng làm việc từ xa và an toàn với các thành viên trong nhóm và tổ chức của mình. Từ cuộc tụ tập nhỏ nhất đến lớn nhất, hãy khám phá cách bạn có thể tận dụng các khía cạnh khác nhau để tổ chức các sự kiện ảo hấp dẫn thông qua các cuộc họp và hội thảo trên web.

Tìm hiểu thêm

Tăng tốc kết quả của bạn

Thư viện sách Look có khả năng mở rộng

Duyệt qua bộ sưu tập các tùy chọn mở rộng Microsoft 365 của chúng tôi, tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp hấp dẫn và nâng cao trải nghiệm cho người dùng của bạn. Đưa họ sang bước tiếp theo với thẻ thích ứng phong phú, trải nghiệm cuộc họp ứng dụng độc đáo bên trong Teams, v.v.

Tìm hiểu thêm

Các nguồn lực khác

danh sách phát Microsoft Viva

Xem video

Thu hút nhân viên bằng Yammer & Microsoft 365

Xem video

Cách tạo các trang mạng nội bộ động

Xem video