Áp dụng bảo mật của Microsoft

Microsoft Security cung cấp cách tiếp cận toàn diện nhất về bảo mật. Loại bỏ các khoảng trống và nhận được sự bảo vệ nội bộ tốt nhất, đơn giản hóa bằng trí thông minh tích hợp khi bạn đổi mới và phát triển trong một thế giới đang thay đổi.

Hướng dẫn nhận con nuôi

Hãy sử dụng hướng dẫn này để bắt đầu hành trình áp dụng bảo mật và giúp bảo mật tổ chức của bạn.

Xem hướng dẫn

Tìm hiểu thêm về Bảo mật của Microsoft

Duyệt qua trang chính của chúng tôi và tìm hiểu thêm về các sản phẩm bảo mật, tin tức mới nhất và các sự kiện sắp tới của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Các bước trong hành trình nhận con nuôi của bạn

Bắt đầu

Danh mục bảo mật Microsoft 365 cung cấp cách tiếp cận toàn diện để bảo vệ tổ chức của bạn. Hãy dành chút thời gian để hiểu rõ hơn về các khả năng bảo mật đi kèm.

Kết nối với cộng đồng

Xây dựng hoặc tham gia một cộng đồng để học hỏi từ các đồng nghiệp và chuyên gia, những người có thể giúp đơn giản hóa hành trình áp dụng của bạn.

FastTrack dành cho Microsoft 365

Truy cập hướng dẫn của chuyên gia được cung cấp miễn phí trong suốt thời gian đăng ký đủ điều kiện của bạn. Xem bên dưới để biết hướng dẫn triển khai tự phục vụ liên quan đến Bảo mật của Microsoft.

Tìm hiểu thêm

FastTrack dành cho Microsoft Intune

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Microsoft Intune để quản lý các thiết bị trong tổ chức của bạn.

Xem hướng dẫn

FastTrack dành cho bảo vệ thông tin Microsoft Purview

Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập Microsoft Purview để tự tin bảo vệ thông tin nhạy cảm của mình.

Xem hướng dẫn

FastTrack dành cho Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft Purview

Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft Purview để giúp xác định, phân loại và hành động đối với hoạt động rủi ro nội bộ.

Xem hướng dẫn

FastTrack dành cho Microsoft Entra ID (Azure AD Premium)

Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập Microsoft Entra ID nhằm giúp nhân viên của bạn đăng nhập và truy cập các ứng dụng cũng như dịch vụ.

Xem hướng dẫn

FastTrack dành cho Microsoft Defender dành cho điểm cuối

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Microsoft Defender cho Endpoint để ngăn chặn, phát hiện, điều tra và ứng phó với các mối đe dọa nâng cao trong mạng của bạn.

Xem hướng dẫn

FastTrack dành cho Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập Microsoft Defender cho Office 365 để bảo vệ khỏi các mối đe dọa độc hại do email, liên kết và công cụ cộng tác gây ra.

Xem hướng dẫn

FastTrack dành cho Bộ bảo vệ danh tính của Microsoft

Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập Microsoft Defender for Identity để xác định, phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, danh tính bị xâm phạm và các hành động độc hại nội bộ nhắm vào tổ chức của bạn.

Xem hướng dẫn

Tìm hiểu thêm
tự phục vụ
hướng dẫn triển khai
từ FastTrack

Tìm hiểu thêm