Thư viện hình nền tùy chỉnh
cho Microsoft Teams

Hình nền tùy chỉnh trong Microsoft Teams giúp thể hiện phong cách cá nhân của riêng bạn và khiến các cuộc họp trở nên vui vẻ và hòa nhập hơn! Khi tham gia cuộc họp Teams, bạn muốn mọi người tập trung vào mình chứ không phải những nội dung khác trong phòng. Hình nền tùy chỉnh cung cấp một cách tuyệt vời để giảm thiểu những phiền nhiễu đó và mang đến những cách mới để gặp mặt trực tiếp.

Gửi hình nền

Cách tùy chỉnh nền của bạn trong Microsoft Teams

Background settings before a Microsoft Teams meeting

Thay đổi nền của bạn trước khi cuộc họp bắt đầu

Trong khi bạn đang thiết lập video và âm thanh trước khi tham gia cuộc họp, hãy bật camera và chọn Bộ lọc nền.

Background settings in a Microsoft Teams meeting

Thay đổi nền của bạn trong cuộc họp

Đi tới đầu màn hình cuộc họp của bạn và chọn Nhiêu hanh động hơn (được biểu thị bằng ba dấu chấm), sau đó Hiệu ứng nền.

Bạn quan tâm đến việc tạo cảnh tùy chỉnh cho chế độ Cùng nhau? Tìm hiểu thêm về cách thiết kế cảnh bằng Scene Studio

Hình nền tùy chỉnh cho Microsoft Teams


Quay lại tất cả các hình nền

Hình nền mới được thêm vào

Quay lại tất cả các hình nền

Hình nền Ngày Nhận thức về Khả năng Tiếp cận Toàn cầu năm 2024

Quay lại tất cả các hình nền Gửi hình nền

Hình nền do cộng đồng gửi


Hình nền khác nhauHình nền thiên nhiên
Nền đô thị


Gửi nền Microsoft Teams tùy chỉnh của bạn

Chúng tôi khuyến khích bạn gửi tác phẩm của riêng mình để chúng được giới thiệu trong bộ sưu tập của chúng tôi từ cộng đồng!

Xác nhận ngay bây giờ Submit your custom Microsoft Teams background