Đào tạo người dùng trực tiếp và theo yêu cầu

Tìm các buổi đào tạo trực tiếp sắp tới hoặc xem video đào tạo theo yêu cầu để tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng Microsoft 365 hàng đầu này để làm việc hiệu quả hơn với nhóm của bạn. Cho dù bạn là người ra quyết định kinh doanh, Chuyên gia CNTT hay quản trị viên hay người dùng cuối, bạn sẽ tìm thấy lớp học phù hợp với mình. Hãy tham gia cùng chúng tôi để xem các ứng dụng này hoạt động, giải đáp thắc mắc của bạn và tương tác với người kiểm duyệt trực tiếp của chúng tôi.

Lọc đào tạo


Đặt lại bộ lọc

Microsoft đã hợp tác với Fast Lane, Đối tác Học tập Toàn cầu của Microsoft để cung cấp các buổi đào tạo trực tiếp trên Microsoft Viva, Microsoft Teams, Power Platform và Microsoft 365 bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mỗi phiên trực tiếp dài 1 giờ và sẽ có phần hỏi đáp được kiểm duyệt.

Bắt đầu với Microsoft Teams

Tháng Chín 21, 2024

2:00 Chiều EDT

Xem chi tiết

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tìm hiểu Microsoft Teams và tìm hiểu 5 nhiệm vụ hàng đầu giúp bạn cộng tác và hoàn thành công việc, tất cả ở cùng một nơi. Khóa học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về cách dẫn hướng ứng dụng Teams, họp trong Teams và bắt đầu trò chuyện
Lưu trữ đám mây: Microsoft OneDrive dành cho doanh nghiệp, nhóm và SharePoint trực tuyến
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Tùy chỉnh Microsoft Teams bằng ứng dụng
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Khám phá thông tin chuyên sâu với Microsoft Power BI trong Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Khám phá các nhóm và kênh trong Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với Microsoft Power Apps
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với Microsoft Power Automate
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với dịch vụ Microsoft Power BI
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với Microsoft SharePoint trực tuyến
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với Điện thoại Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Bắt đầu với Microsoft Viva Engage
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Tiến xa hơn cùng các cuộc họp trong Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Tăng cường hợp tác với Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Giải pháp trợ năng của Microsoft
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Nền móng Microsoft Power Platform
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Trải nghiệm của nhân viên Microsoft Viva Insights
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Microsoft Viva Insights ​dành cho nhà quản lý và lãnh đạo
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Trải nghiệm của nhân viên Microsoft Viva Learning
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Mẹo, phím tắt và tính năng mới của Microsoft Teams
Phụ đề chi tiết có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha
Không tìm thấy kết quả nào với những bộ lọc đó.