Công cụ lập kế hoạch Microsoft mới

Mạnh mẽ, cộng tác, có thể mở rộng và thông minh với Microsoft Copilot, Microsoft Planner mới giúp bạn quản lý công việc một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu của mình.

Copilot trong Công cụ lập kế hoạch mới

Microsoft Copilot hiện có sẵn trong Công cụ lập kế hoạch mới! Đọc thông báo của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tìm hiểu thêm

Xem Công cụ lập kế hoạch mới hoạt động

Tìm hiểu cách Planner có thể giúp quản lý các nhiệm vụ cho các kế hoạch cá nhân và sáng kiến nhóm cũng như quản lý dự án quy mô lớn hơn, được hỗ trợ bởi AI thế hệ tiếp theo.

Xem bây giờ

Đăng ký để cập nhật

Đăng ký để được thông báo về các cập nhật và thông báo dành cho Planner mới.

Đăng ký ngay

Microsoft Copilot trong Microsoft Planner

Tìm hiểu cách Copilot trong Công cụ lập kế hoạch mới sẽ giúp tạo kế hoạch mới, đặt mục tiêu, theo dõi trạng thái và phản ứng với những thay đổi khi dự án phát triển, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho bạn và nhóm của bạn, giúp công việc và quản lý dự án nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tham gia vào cộng đồng

Cộng đồng Microsoft Planner là trung tâm dành cho blog chính thức, tin tức mới nhất và các cuộc thảo luận.

Tham gia ngay