Thư viện kịch bản Microsoft Copilot

Trở thành AI hỗ trợ có nghĩa là chuyển đổi các kịch bản trong toàn tổ chức của bạn. Sử dụng hướng dẫn của chúng tôi theo kịch bản từng bộ phận và từng cá nhân để lấy cảm hứng, trao quyền cho lực lượng lao động của bạn và nhận ra giá trị từ khoản đầu tư Microsoft Copilot của bạn.

Mọi người đều có thể bắt đầu với phiên bản Microsoft Copilot miễn phí trên web hoặc thiết bị di động để hỗ trợ các công việc hàng ngày – ví dụ: hãy xem các tình huống “chỉ Microsoft Copilot”.

Copilot dành cho Microsoft 365 được xây dựng dựa trên điều này bằng cách kết nối với dữ liệu công việc của bạn và có sẵn trong các ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày. Bạn có thể nâng cao Copilot hơn nữa với Copilot Studio và các tiện ích mở rộng Copilot khác để hợp lý hóa quy trình kinh doanh.

Bắt đầu sử dụng Microsoft Copilot